Onze Wereld is een school voor AMV-ers in Apeldoorn.

Op 1 augustus 2018 gaan we met Onze Wereld het derde volledige schooljaar in. We doen dat met rond de negentig leerlingen op school, verdeeld over 6 klassen. De meeste van onze leerlingen komen uit Eritrea, Afghanistan en Syrië. Het zijn Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen. Ze worden bij het wonen begeleid door Lindenhout. Onze leerlingen zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. De school is opgericht door de Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs. Het gebouw staat aan de Loudonstraat 28. In de schoolgids vindt u meer informatie over Onze Wereld.

Ons doel is om elke leerling zo snel mogelijk Nederlands te leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. Omdat elke leerling een eigen leerperspectief heeft geven wij ’les op maat’. Wij werken aan een positief leerklimaat en bieden een persoonlijke leeromgeving.