Onze Wereld is een school voor AMV-ers in Apeldoorn.

Op 1 augustus 2017 gaan we met Onze Wereld het tweede volledige schooljaar in. We doen dat met rond de negentig leerlingen op school, verdeeld over 6 klassen. De meeste van onze leerlingen komen uit Eritrea, Afghanistan en Syrië. Het zijn Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen. Ze worden bij het wonen begeleid door Lindenhout, Pact18 en Timon. Onze leerlingen zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. De school is opgericht door de Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs. Het gebouw staat aan de Loudonstraat 28. In de schoolgids vindt u meer informatie over Onze Wereld.

Ons doel is om elke leerling zo snel mogelijk Nederlands te leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. Omdat elke leerling een eigen leerperspectief heeft geven wij ’les op maat’. Wij werken aan een positief leerklimaat en bieden een persoonlijke leeromgeving.

De visie van Onze Wereld op het geven van onderwijs luidt aldus: de leerkrachten van Onze Wereld willen een aantoonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individuele leerling op cognitief, sociaal-emotioneel en persoonlijk terrein. Het onderwijsaanbod sluit daarbij aan bij de mogelijkheden van de leerling en is gericht op een zo hoog mogelijk uitstroomprofiel.

De zomervakantie start maandag 10 juli 2017. Dinsdag 22 augustus heten we om 8.45 alle leerlingen weer welkom!