Onze Wereld: een school voor AMV-ers in Apeldoorn.
Dit jaar gaat Onze Wereld alweer het zevende volledige schooljaar in! 

Onderwijs volgen op het moment dat je de taal niet (goed) spreekt is best een uitdaging. Niet-Nederlandstalige jongeren vanaf 16 jaar, die om wat voor reden dan ook naar Nederland zijn gekomen, krijgen les op ISK Onze Wereld. ISK staat voor Internationale Schakelklas: een overgangsklas speciaal voor leerlingen die nog niet klaar zijn om het regulieren onderwijs te volgen. Hier leren ze de Nederlandse taal en worden ze begeleid bij alledaagse vragen.

De leerlingen komen uit verschillende landen. Denk aan Syrië, Eritrea, Afghanistan, China en Oekraïne. De een is gevlucht met zijn/haar familie, de andere is hier komen wonen omdat ouders in Nederland werk vonden. Bij ISK krijgen leerlingen zo veel mogelijk les op maat. In kleine groepen van circa 15 leerlingen leren ze naast Nederlands ook sociale-, schoolse- en studievaardigheden.

Wanneer de leerlingen 2 jaar onderwijs hebben gehad op ISK Onze Wereld zijn ze toe aan een volgende stap. De meesten stromen dan door naar het MBO om daar te starten met een beroepsopleiding. Omdat de stap van de ISK naar het MBO best groot kan zijn is er in samenwerking met Aventus een ESK opgezet: een entree schakelklas. Hier krijgen de jongeren nog wat extra tijd om in een MBO omgeving het juiste niveau te halen. Soms lukt het leren niet en is het voor de leerling beter om eerst een inburgeringsdiploma te halen.

Op Onze Wereld zijn we altijd bezig om ons onderwijs te verbeteren voor de leerlingen, ouders en de docenten. Onze visie, ambities en doelen staan beschreven in het schoolplan. Omdat de leerlingen op Onze Wereld uit diverse landen komen en verschillende onderwijsachtergronden hebben is het belangrijk dat wij goed weten welke begeleiding en ondersteuning zij nodig hebben. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning wij de leerlingen bieden.

Het is een cadeautje om leiding te mogen geven aan deze doelgroep en aan een team dat zich zo inzet voor deze jongeren. Het Nederlands leren staat voorop maar daarnaast is er veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Hoe belangrijk is het dat ze zich veilig voelen en welkom. Vanuit een basis van vertrouwen en wederzijds respect kan er gewerkt worden aan het leren van de taal en het leren kennen van de Nederlandse samenleving.

Joyce van Norel, Teamleider ISK De Heemgaard en Onze Wereld

Benieuwd naar de mogelijkheden op ISK Onze Wereld? Neem contact met ons op.