Onze Wereld: een school voor AMV-ers in Apeldoorn.

Op dinsdag 3 september gaan we met Onze Wereld het vierde volledige schooljaar in. De leerlingen worden op die dag weer om 9.00 uur verwacht.

We starten het schooljaar met rond de zeventig leerlingen, verdeeld over 5 klassen. De meeste van onze leerlingen komen uit Eritrea, maar er is ook een aantal leerlingen uit Syrië, Congo, Iran, Irak en Afghanistan. Onze leerlingen zijn Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen, kinderen uit het AZC en kinderen die via gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen.

Ons doel is om elke leerling zo snel mogelijk Nederlands te leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. Omdat elke leerling een eigen leerperspectief heeft geven wij ’les  op maat’. Wij werken aan een positief leerklimaat en bieden een persoonlijke leeromgeving.

Onze Wereld is in februari 2016 opgericht door de Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs om alleenstaande minderjarige vreemdelingen de mogelijkheid te bieden goed Nederlands te leren en wegwijs te worden gemaakt  in  onze samenleving. U vindt de school in Apeldoorn zuid, aan de Loudonstraat 28. In de schoolgids vindt u meer informatie over Onze Wereld.