Onze Wereld: een school voor AMV-ers in Apeldoorn.

Op dinsdag 28 augustus 2018 gaan we met Onze Wereld het derde volledige schooljaar in. De leerlingen worden op die dag weer om 9.00 uur verwacht.

We starten het schooljaar met rond de vijftig leerlingen, verdeeld over 4 klassen. De meeste van onze leerlingen komen uit Eritrea, maar er is ook een aantal leerlingen uit Syrië, Congo en zelfs een jongen uit Guinee! Onze leerlingen zijn hoofdzakelijk Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen. Zij wonen in Kleine Wooneenheden (KWE) of in in Kleine Woongroep (KWG)  en zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Bij het wonen worden zij begeleid door medewerkers van Yoin/Lindenhout met wie we intensief samenwerken.

Ons doel is om elke leerling zo snel mogelijk Nederlands te leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. Omdat elke leerling een eigen leerperspectief heeft geven wij ’les  op maat’. Wij werken aan een positief leerklimaat en bieden een persoonlijke leeromgeving.

Onze Wereld is in februari 2016 opgericht door de Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs om alleenstaande minderjarige vreemdelingen de mogelijkheid te bieden goed Nederlands te leren en wegwijs te worden gemaakt  in  onze samenleving. U vindt de school in Apeldoorn zuid, aan de Loudonstraat 28. In de schoolgids vindt u meer informatie over Onze Wereld.